Skip to content
Pokaż menu

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1.
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy ajwen.tv (zwany dalej: „Serwisem”).
 2.
Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest Iwona Wierzbicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ajwen Dietetyka Kliniczna Iwona Wierzbicka z siedzibą w Opolu (45-364), ul. Juliusza Słowackiego 6 lok. 11, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 9910011175, REGON: 531552257, zwana dalej Ajwen.tv.
 3.
Ajwen.tv dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.
§ 1 Jak zbieramy dane?
 1.
Ajwen.tv zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, zwani dalej jako Użytkownicy.
 2.
Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku:
 a)
rejestracji konta w Serwisie;
 b)
zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych.
 3.
W przypadku rejestracji konta w Serwisie, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail.
 4.
W przypadku zawarcia umowy o dostarczanie treści cyfrowych Użytkownik dodatkowo podaje następujące dane:
 a)
dane adresowe:
 a.
kod pocztowy i miejscowość;
 b.
ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
 b)
imię i nazwisko;
 c)
numer telefonu.
 5.
Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Państwa urządzenia końcowego lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 6.
Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w naszym Serwisie.
§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?
 1.
Ajwen.tv wykorzystuje zebrane dane osobowe w celu realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem.
 2.
W przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność poprzez system przelewy24.pl, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935.
 3.
Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników, administrowania Serwisem, a także dostosowania do Użytkownika wyświetlanych reklam na stronach internetowych Serwisu.
§ 3 Mechanizm cookies, adres IP
 1.
Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są one przez Ajwen.tv za pośrednictwem Serwisu na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Ajwen.tv usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji w Serwisie.
 2.
Ajwen.tv wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 a)
Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;
 b)
cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.
 3.
Ajwen.tv wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4.
Ajwen.tv wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
 a)
zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);
 b)
popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com (administrator cookies zewnętrznego: Twitter Inc. z siedzibą w USA);
 c)
popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych używając w tym celu narzędzia addthis.com (administrator cookies zewnętrznego: AddThis, Inc. z siedzibą w USA);
 d)
popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
 e)
ułatwienia komunikacji za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu z wykorzystaniem narzędzia do prowadzenia chatu Disqus (administrator cookies zewnętrznego: Disqus Inc. z siedzibą w USA);
 f)
prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).
 5.
Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
 6.
Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
 a)
przeglądarka Internet Explorer;
 b)
przeglądarka Mozilla Firefox;
 c)
przeglądarka Chrome;
 d)
przeglądarka Safari;
 e)
przeglądarka Opera.
 7.
Ajwen.tv może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany do urządzenia końcowego, osoby odwiedzającej Serwis, przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany do urządzenia końcowego dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Ajwen.tv przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
 8.
Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Ajwen.tv nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.
§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia
 1.
Dane osobowe zbierane przez Ajwen.tv za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t.).
 2.
Dostęp do danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu mają jedynie uprawnieni pracownicy Ajwen.tv.
 3.
Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika. Lista podmiotów, o których mowa w zdaniu poprzednim wskazana jest w paragrafie: „Jak wykorzystujemy zebrane dane?”.
 4.
Ajwen.tv zapewnia Użytkownikom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Serwisie.
 5.
Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. Ajwen.tv może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Ajwen.tv roszczeń od danego Użytkownika.
 6.
W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Serwisie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła do konta w Serwisie. Serwis nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem ustalenia nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Odzyskiwanie hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie. Na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu, zostanie wysłana przez Ajwen.tv wiadomość e-mail z unikalnym przekierowaniem na Stronę Internetową Serwisu, po wybraniu którego Użytkownik będzie miał możliwość wybrania nowego Hasła.
 7.
Ajwen.tv nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.
§ 5 Zmiany Polityki Prywatności
 1.
Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Ajwen.tv poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
 2.
Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: tv@ajwen.pl
 3.
Data ostatniej modyfikacji: 28.12.2015 r.